Gửi lúc 08:36' 04/11/2010
Tranh đá quý là một sản phẩm mỹ nghệ sang trọng, độc đáo. Vẻ đẹp của tranh được tạo nên từ các hạt ngọc nhỏ xinh, lấp lánh. Là một thứ bắt ánh sáng nên dưới mỗi góc độ sáng khác nhau, ngọc


Gửi lúc 08:29' 04/11/2010Gửi lúc 16:50' 03/11/2010


Gửi lúc 16:47' 03/11/2010


Gửi lúc 16:45' 03/11/2010


Gửi lúc 16:44' 03/11/2010


Gửi lúc 16:43' 03/11/2010


Gửi lúc 16:42' 03/11/2010


Gửi lúc 16:41' 03/11/2010


Gửi lúc 16:39' 03/11/2010


Gửi lúc 16:14' 03/11/2010
Hợp đồng kinh tế