Liên hệ

CƠ SỞ SX & TM TRANH ĐÁ QUÝ - ĐÁ PHONG THỦY - ĐÁ CẢNH

Cửa hàng : 452 hoàng hoa thám Tây hồ HN

Trụ sở:  Khu TĐC Cầu Nhật Tân - Vĩnh Ngọc - Đông Anh - Hà Nội

Cửa Hàng: Lô TT3 Khu TĐC Cầu Nhật Tân - Vĩnh Ngọc - Đông Anh - Hà Nội


Xưởng SX :  Lo TT3 Khu TĐC Cầu Nhật Tân - Vĩnh Ngọc - Đông Anh - Hà Nội

Số Tài Khoản :  Hà Văn Hải 11124826147019

Ngân Hàng     :  Techcombank Chi Nhánh Cát Linh

MST   :  0105507887

Email: bachaipainting@gmail.com


NỘI DUNG CHI TIẾT LÀM HỢP ĐỒNG KINH TẾ:

 Cửa Hàng mua bán các loại tranh, đá tượng

 Địa chỉ:  Lô TT3 Khu TĐC Cầu Nhật Tân - Vĩnh Ngọc - Đông Anh - Hà Nội

SĐT    :  0984741967

MST   :  0105507887

Số Tài Khoản :  Hà Văn Hải 11124826147019

Ngân Hàng     :  Techcombank Chi Nhánh Cát Linh

Thông tin liên hệ:
Quốc gia:
Họ tên (*):
Email (*):
Địa chỉ:
Điện thoại (*):
Nội dung:
Mã bảo vệ (*):