L: Đồ trang sức

Nhẫn thạch anh vàng
Mã số: L:009
Nhẫn rubi đỏ
Mã số: L:008
Nhan thach anh tim
Mã số: L:007
Mat day thach anh toc
Mã số: L:006
Vong co thach anh trong
Mã số: L:005
Vong co thach anh hong
Mã số: L:004
Vong tay thach anh toc
Mã số: L:003
Vong co thach anh tim
Mã số: L:002
Vong tay thach anh hong
Mã số: L:001